VERSCHIL REGRESSIE EN REÏNCARNATIETHERAPIE

Voor vele mensen is het niet duidelijk wat nu het verschil is tussen regressie en reïncarnatietherapie. Graag wil ik hier duidelijkheid in scheppen zodat misverstanden worden voorkomen. Het is immers mijn missie om mensen duidelijk te informeren zodat men met juiste verwachtingen hypnose kan ondergaan.

Regressie

Regressie focust zich op het ‘terug gaan’ in de tijd. Het draait om het her-beleven van vroegere bewustzijns-, denk- en gedragspatronen. Hoe vaak komt het niet voor,buy fake id, dat mensen vastgeroest zitten in een ongewenste situatie en ze alles proberen om het op te lossen? Rationeel weet men wat beter voor zichzelf zou zijn. Toch lukt het niet om hun doelen te bereiken. Hoe komt dat, kun jij je afvragen?

Vaak wordt het onderbewustzijn onderschat of overgeslagen. En daar zit juist de bron om je ongewenste gewoonte aan te pakken. Tijdens regressie worden namelijk je emoties en overtuigingen verwerkt. Zodanig dat jij je verder kunt ontwikkelen. Loslaten is een belangrijk onderdeel in het proces omdat je via regressie terugkeert naar de kern van je ontstane probleem. In deze kern zijn overtuigingen of gedragspatronen gecreëerd. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je bepaalde emoties nooit volledig hebt kunnen uitten, pijn of verdriet niet volledig hebt kunnen verwerken, jij alles maar alleen heb moeten doen enz. Scannable Fake ID,Onbewust kunnen mensen, net zoals jij, bepaalde strategiën ontwikkelen zodat ze het (tijdelijk) kunnen redden. Door het ontwikkelen van deze strategie kun je, bewust of onbewust, niet meer op de gewenste manier reageren zoals je eigenlijk zou willen.

Regressie brengt je terug naar het moment terug waar deze strategie is begonnen. De onbewuste processen worden naar het bewustzijn gebracht. Omdat je hier bewuster van wordt, kun je het veranderen! Als hypnotiseur begeleid ik jou om tot die kern te komen. Dat doen we middels trance. Trance is een staat van diepe ontspanning en veranderd bewustzijn. In plaats van slapen ben je in trance zeer geconcentreerd en alert! Middel het op willen volgen van de suggesties kun je contact maken met je onderbewustzijn. Betekent dat je nieuwe inzichten kunt krijgen, die helpen om gelukkiger/gezonder te zijn. Stel je eens voor dat jij je overtuigingen kunt omvormen van zwakte naar kracht. Wat zou dat voor jou betekenen? Wat zou er bij jouw veranderen? Wat zouden anderen weten of bij jouw zien?

Reïncarnatietherapie

Reïncarnatietherapie is bijna hetzelfde als regressie. Het enige verschil is, dat we met reïncarnatie verder terug gaan in de tijd van vóór de geboorte. Er zijn ervaringen van clienten, die in een vorig leven trauma’s hebben opgelopen of irrationele overtuigingen niet hebben verwerkt. De overtuigingen van toen zijn meegenomen naar dit leven. best fake id state,Middels reïncarnatietherapie kunnen we deze overtuigingen makkelijk, snel en plezierig in dit leven verwerken. Omdat je met reïncarnatietherapie los kan komen van een vorig leven, betekent dat jij je emoties van toen kunt ontkoppelen. Je krijgt rust en inzichten die zorgen voor meer ruimte zodat jij je verder kunt ontplooien.

Deel deze informatie nu met vrienden zodat ook zij precies weten wat regressie en reïncarnatietherapie is!

Rinke Jacobs

Pin It on Pinterest

Share This

Deel dit!

Deel dit met anderen